IQ Centar

Datum
22.11.2018.
Klijent
IQ Centar

Informacije o projektu

Prezentacija firme IQ Centar koja je razvila projekat Brzo učenje koji predstavlja alate koje pomažu da efikasno i brzo savladavate gradivo po programima koji su prilagođeni uzrastu.