SMS

Slanje SMS obaveštenja, promocija, informacija


Integracijom SMS sistema u našu web prodavnicu smo omogućili korisnicima da svojim kupcima šalju razna obaveštenja
vezana za isporuku robe, promocijama, servisnim obaveštenjima.