Prelazak na PHP 7.2

Prelazak na noviju verziju PHP


Prelaskom projekta web prezentacija na noviju verziju PHP-a 7.2 svi naši budući korisnici će imati benefite 
vezane za brzinu, sigurnost web prezentacije.